Fidel Fourneyron_23-08-2018_Jazz Camus en Clunissois_NV

Fidel Fourneyron_23-08-2018_Jazz Camus en Clunissois_NV

Fidel Fourneyron, Victoire du Jazz 2019, Artiste qui monte